Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt

Welkom bij Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt. Onze stichting heeft als doel om de lokale gemeenschap rondom de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen te versterken en te verduurzamen. We ondersteunen bewoners, organisaties en verenigingen met projecten en initiatieven die bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving, duurzame oplossingen, sociale verbinding en culturele activiteiten.

Op deze website vind je meer informatie over wie we zijn, wat
we doen en hoe we jouw ideeën en initiatieven kunnen ondersteunen. Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Hoe werkt het?

Het Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt is opgericht om bij te dragen aan de leefbaarheid in de omgeving van de Elhorst-Vloedbelt locatie. Dit fonds wordt beheerd door de Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt. Twence, het bedrijf dat deze locatie exploiteert, zal voor haar werkzaamheden die zij daar uitvoert een financiële bijdrage leveren aan dit fonds. Het fonds gebruikt deze bijdragen om vervolgens initiatieven te financieren die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Dit kunnen allerlei initiatieven zijn, zoals projecten gericht op veiligheid, educatie, duurzaamheid en andere maatschappelijke en sociale projecten.

Het fonds is bedoeld voor de gemeenschap in de omgeving van de Elhorst-Vloedbelt gelegen aan de N743 tussen Almelo en Zenderen. Dit betreft het gebied bestaande uit het dorp Zenderen (gemeente Borne), het buurtschap Tusveld (gemeente Almelo) en het buurtschap Bavinkel (gemeente Almelo). Het werkgebied omvat gronden gelegen binnen 1,5 kilometer van het Elhorst-Vloedbelt terrein, ingekort door eventuele grote menselijke of natuurlijke barrières. De precieze grenzen die gelden voor het fonds zijn te vinden in onderstaande gebiedskaart.


Heb je een initiatief waar je graag een (gedeeltelijke) financiering voor zou willen en valt de begunstigde partij binnen de vastgestelde gebiedsgrenzen? Je kan dan een aanvraag indienen bij Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt. De aanvraag dient hiervoor te voldoen aan de projectreglementen die door de stichting zijn opgesteld. Een overzicht van de hoofdpunten uit het reglement vind je onder Een aanvraag indienen.

Ieder jaar kunnen aanvragen tussen 1 januari en 31 maart worden ingediend. Je ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van je aanvraag. Na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode wordt binnen 6 weken of een aanvraag gegund kan worden. Je zult altijd terugkoppeling krijgen over jouw aanvraag, ook bij eventuele afwijzing. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd zal er contact met je opgenomen worden om een uitvoeringsovereenkomst te tekenen. 

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden goedgekeurd wanneer deze voldoet aan het projectreglement dat is opgesteld bij de oprichting van de stichting. De belangrijkste punten zijn hieronder opgesomd. Het volledige projectreglement is ook in te zien middels de download link hieronder.


Wanneer jouw initiatief voldoet aan het projectreglement kun je een aanvraag indienen. Hiervoor neem je in totaal drie stappen. Allereerst download je het aanvraagformulier van Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt onderaan in het blok Stap 1. Aanvraagformulier downloaden. Vervolgens vul je het formulier in. Dit kan zowel digitaal of met pen en papier bij een uitgeprint document. Dit is Stap 2. Aanvraagformulier invullen. Als laatste verstuur je het ingevulde formulier aan de stichting. Het e-mailadres vind je in het blok van Stap 3. Aanvraagformulier versturen. Je ontvangt daarna binnen 7 dagen een bevestiging van ontvangst van jouw aanvraagformulier.

Stap 1. Aanvraagformulier downloaden

Download het aanvraagformulier door op de knop hieronder te klikken.

Stap 2. Aanvraagformulier invullen

Vul het aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in.

Stap 3. Aanvraagformulier versturen

Stuur het ingevulde aanvraagformulier per email op naar het omgevingsfonds


Heb je vragen over de stappen om een aanvraagformulieren in te dienen of kom je er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Over Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt

Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt is op 1 december 2022 opgericht om het fonds te beheren dat jaarlijks een financiële bijdrage ontvangt van Twence voor haar werkzaamheden op locatie Elhorst-Vloedbelt. De akte van oprichting met daarin de statuten van de stichting zijn middels de knop hieronder te downloaden. Ook vind je hieronder de algemene gegevens en informatie over de samenstelling van het bestuur.

Algemene gegevens

Hieronder vind je een overzicht van algemene gegevens met betrekking tot Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt.

01-12-2022
88418936
864616971
De Kostee 16, 7625 PW Zenderen
Coöperatieve Rabobank U.A. (SWIFT/BIC RABONL2U)
NL84 RABO 0338 7240 95 t.n.v. Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt wordt gevormd door vier bestuursleden woonachtig binnen de grenzen van het gebied. Het gebied bestaat uit het dorp Zenderen (gemeente Borne), het buurtschap Tusveld (gemeente Almelo) en het buurtschap Bavinkel (gemeente Almelo).

De bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor Stichting Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Contact

Heb je vragen over Omgevingsfonds Elhorst-Vloedbelt of de aanvraagprocedure, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.